safePLAY konceptet

Hvad betyder Safeplay for dig og din forening?

 

Når et foreningsmedlem sikrer sit hjem gennem safePLAY bidrager han/hun automatisk til foreningen via sit safePLAY abonnement. Det betyder, at foreningsmedlemmer og ledere i mindre grad skal ud og bede om sponsorkroner i lokalmiljøet - sponsorpengene kommer år efter år så længe aftalen med safePLAY består og abonnenterne betaler.

Et_eksempel.jpg


 

Afregning til din forening starter allerede fra den først købte tryghedspakke af een af foreningens medlemmer. Det betyder altså, at

der fra starten af går sponsorindtægter til din forening - til glæde for dig, dine børn og dine venner. 

 

Ppt0000004.jpg